Heta Hölttä 263 – Ratkaiseva tekijä

Olen Vasemmiston ehdokas numero 263 kuntavaaleissa 2017 Helsingissä. Vaaliteesini:
1. Lisää lähidemokratiaa!
2. Kohti ekokaupunkia!
3. Kohtuuhintaisia koteja!

1. Lisää lähidemokratiaa!

Hyvässä kaupungissa kaikkien kaupunkilaisten ääni kuuluu päätöksenteossa. Meidän pitää luoda lisää matalan kynnyksen vaikuttamisen mahdollisuuksia, jotka kannustavat kaikenlaisia ihmisiä osallistumaan heille tärkeistä asioista tehtäviin päätöksiin. Osallistumisen tulee olla niin vaivatonta, että siihen ehtii osallistua eri elämäntilanteissa.

Haluan, että Helsingissä kehitetään kaupunginosademokratiaa, jossa alueen asioista olisivat päättämässä sen asukkaat. Kannatan erityisesti erilaisia suoran osallistumisen muotoja, kuten osallistavaa budjetointia ja asukkaiden osallistamista yhteisten tilojen rakennushankkeisiin. Alueen asukkaiden tuominen samojen pöytien ääreen on samalla keino lisätä ihmisten välistä ymmärrystä ja luottamusta.

Nuorten vaikuttamismahdollisuudet ovat minulle erityisen tärkeitä. Ruuti-järjestelmää pitää kehittää edelleen niin, että sillä on todellista valtaa päätöksiin. Uskon, että nuoret pystyvät tekemään järkeviä päätöksiä itseään koskevista asioista, kun heille annetaan siihen mahdollisuus.

 

img_7037

2. Kohti ekokaupunkia!

Kaupungin on kannettava vastuunsa ympäristöstä. Kaupunginvaltuutettuna haluan vaikuttaa sen puolesta, että julkisten hankintojen kilpailutuksissa ympäristökriteerit huomioidaan, että kaupungin energia tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä ja että rakentamisessa huomioidaan ympäristövaikutukset.

Poliittisilla päätöksillä on luotava ekologisesta elämäntavasta mahdollisimman vaivatonta. Mielestäni Helsingin pitää panostaa esimerkiksi raideliikenteeseen, kevyen liikenteen väyliin, kasvisruoan tarjontaan ja kierrätysmahdollisuuksiin. Kun nämä asiat ovat kunnossa, helsinkiläisten on helpompi elää ympäristöystävällisesti.

Meidän aikanamme ja meidän sukupolvellemme ympäristövaikutusten huomiointi ei ole enää mikään vaihtoehto, vaan se on välttämättömyys.

img_6805

3. Kohtuuhintaisia koteja!

Asumisen hinta Helsingissä on sosiaalinen ongelma, jonka taklaamisessa on ryhdyttävä tositoimiin. Omasta kokemuksesta tiedän, että korkeiden vuokrien takia pienituloisille helsinkiläisille jää asumiskulujen jälkeen käteen häviävän pieni määrä rahaa.

Nykyiset keinot eivät riitä, vaan meidän pitää etsiä ratkaisuja esimerkiksi asettamalla rajoituksia vuokrien korotukselle ja kohtuullistamalla kaupungin perimiä tonttivuokria. On myös harkittava kaupungin oman rakennusyhtiön perustamista. Näiden lisäksi haluan varmistaa, että julkinen kohtuuhintaisten asuntojen tuontanto on riittävää, sillä nyt opiskelija-asuntoihin ja kaupungin vuokra-asuntoihin on huikeat jonot.

Tulevaisuuden asumisen suunnittelussa on ajateltava energiatehokkuutta ja ympäristövaikutuksia. Meidän tulisi kehitellä uusia ja oivaltavia yhteisöllisen asumisen muotoja, jotka tarjoavat samanaikaisesti riittävästi yksityisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Näen modernin yhteisöasumisen keinona laskea asumiskustannuksia, lisätä hyvinvointia ja samalla pienentää asumisesta aiheutuvaa ympäristökuormaa.